Základ 1K na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

Úvod ACID 8 ZÁKLADZáklad 1K na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

Základ 1K na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

 

POUŽITÍ: antikorozní a přilnavostní podklad pod RAPTOR pro zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: ocel, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná ocel, plně vytvrzená barva, polyesterová vrstva

Kód: 5010796111687
 
361,- CZK
Do košíku

Základ 1K na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

 

VLASTNOSTI A VÝHODY:
 • 1K základ na kovové povrchy
 • napomáhá přilnavosti k podkladu
 • ideální pro aplikaci na nové, holé kovové povrchy
 • vytváří antikorozní bariéru
 • zabraňuje rezavění oceli
 • rovnou přelakovatelný, bez broušení

 

TECHNICKÝ LIST Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Nebezpečí

 

Obsahuje nebezpečné látky: 1-butanol

 

Výstražné upozornění:

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 -Dráždí kůži.H318 -Způsobuje vážné poškození očí.H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 -Používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochranné rukavice.P302+P352 -PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P305 -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Nejprve oplachujte velkým množstvím vody a v případě nutnosti vyhledejte lékaře.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.

Související zboží

RAPTOR ČERNÝ

RAPTOR ČERNÝ

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
skladem
od 928,- CZK
RAPTOR TÓNOVANÝ

RAPTOR TÓNOVANÝ

 

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • široká škála odstínů podle stupnice RAL nebo barvy Vašeho auta
 • vzorkovník RAL najdete níže na stránc
 • balení cca 1,05 l (0,81 l  RAPTOR = 0,71 l báze  + cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,24 l tužidlo)
 • balení cca 4,2 l (4 x 0,81 l RAPTOR = 4 x 0,71 báze + 4 x cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,96 l tužidlo)

UPOZORNĚNÍ: Tónované odstíny jsou namíchané na objednávku jako „zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, ... “ proto zboží nelze vrátit ani nepřevzít zásilku. Kvůli urychlení expedice doporoučujeme platbu na e-shopu platební kartou - je to nejrychlejší možnost.

Pokud nechcete, nebo nemůžete použít platbu kartou, budete po objednání zboží vyzváni k zaplacení převodem - zašleme Vám fakturu k zaplacení.  Po zaplacení budeme zboží hned expedovat. Plátci DPH neplaťte kartou, zašleme Vám fakturu v částce bez DPH. Děkujeme za pochopení.

od 1 172,- CZK
Protiskluzová přísada 200g

Protiskluzová přísada 200g

POUŽITÍ: přísada se míchá s nátěrem RAPTOR pro dosažení protiskluzové úpravy povrchu.

skladem
147,- CZK
RAPTOR Profesionální aplikační pistole

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

Nabízí aplikaci profesionálního konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.

skladem
1 999,- CZK
RAPTOR Standardní aplikační pistole

RAPTOR Standardní aplikační pistole

Nabízí aplikaci konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.

skladem
524,- CZK
Copyright 2018 - 2021 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA