Univerzální aktivátor, základ (GRIP#4) 450 ml

Úvod GRIP 4 AKTIVÁTORUniverzální aktivátor, základ (GRIP#4) 450 ml

Univerzální aktivátor, základ (GRIP#4) 450 ml

POUŽITÍ: podklad pod RAPTOR na zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

Kód: 5010796111670
 
369,- CZK
Do košíku

Univerzální aktivátor, základ (GRIP#4) 450 ml

VLASTNOSTI A VÝHODY:
 • 1K univerzální adhézní základ ve spreji
 • nahrazuje potřebu obrušovat povrchy v těžko dostupných místech
 • vynikající adhézní vlastnosti
 • přelakovatelný většinou nátěrů na bázi vody a rozpouštědla


TECHNICKÝ LIST 

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

, ,

 

Nebezpečí

 

 

Obsahuje nebezpečné látky: toluen

 

Výstražné upozornění:

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 -Dráždí kůži.H336 -Může způsobit ospalost nebo závratě.H361 -Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky..H373 -Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


Bezpečnostní upozornění:

 

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P260 -Nevdechujte aerosoly, páry.P280 -Používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochranné rukavice.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

 

Související zboží

RAPTOR ČERNÝ

RAPTOR ČERNÝ

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
skladem
od 928,- CZK
RAPTOR TÓNOVANÝ

RAPTOR TÓNOVANÝ

 

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • široká škála odstínů podle stupnice RAL nebo barvy Vašeho auta
 • vzorkovník RAL najdete níže na stránc
 • balení cca 1,05 l (0,81 l  RAPTOR = 0,71 l báze  + cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,24 l tužidlo)
 • balení cca 4,2 l (4 x 0,81 l RAPTOR = 4 x 0,71 báze + 4 x cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,96 l tužidlo)

UPOZORNĚNÍ: Tónované odstíny jsou namíchané na objednávku jako „zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, ... “ proto zboží nelze vrátit ani nepřevzít zásilku. Kvůli urychlení expedice doporoučujeme platbu na e-shopu platební kartou - je to nejrychlejší možnost.

Pokud nechcete, nebo nemůžete použít platbu kartou, budete po objednání zboží vyzváni k zaplacení převodem - zašleme Vám fakturu k zaplacení.  Po zaplacení budeme zboží hned expedovat. Plátci DPH neplaťte kartou, zašleme Vám fakturu v částce bez DPH. Děkujeme za pochopení.

od 1 172,- CZK
Protiskluzová přísada 200g

Protiskluzová přísada 200g

POUŽITÍ: přísada se míchá s nátěrem RAPTOR pro dosažení protiskluzové úpravy povrchu.

skladem
147,- CZK
RAPTOR Profesionální aplikační pistole

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

Nabízí aplikaci profesionálního konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.

skladem
1 999,- CZK
RAPTOR Standardní aplikační pistole

RAPTOR Standardní aplikační pistole

Nabízí aplikaci konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.

skladem
524,- CZK
Copyright 2018 - 2021 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA