ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

Úvod ACID 8 Základ = ACID ETCH PrimerACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

 

POUŽITÍ: antikorozní a přilnavostní podklad pod RAPTOR pro zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: ocel, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná ocel, plně vytvrzená barva, polyesterová vrstva

Kód: 5010796111687
 
387,- CZK
Do košíku

ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

 

VLASTNOSTI A VÝHODY:
 • 1K základ na kovové povrchy
 • napomáhá přilnavosti k podkladu
 • ideální pro aplikaci na nové, holé kovové povrchy
 • vytváří antikorozní bariéru
 • zabraňuje rezavění oceli
 • rovnou přelakovatelný, bez broušení
 • starý název: ACID#8

 

TECHNICKÝ LIST Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Nebezpečí

 

Obsahuje nebezpečné látky: 1-butanol

 

Výstražné upozornění:

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 -Dráždí kůži.H318 -Způsobuje vážné poškození očí.H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 -Používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochranné rukavice.P302+P352 -PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P305 -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Nejprve oplachujte velkým množstvím vody a v případě nutnosti vyhledejte lékaře.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.

Související zboží

Raptor černý - 4 lahvové balení

RAPTOR ČERNÝ

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace

Balení:

 • 0,95 l (0,71 l RAPTOR + 0,24 l tužidlo) = 1 lahvové balení
 • 3,8 l (4x0,71 l RAPTOR + 0,96 l tužidlo) = 4 lahvové balení
skladem
od 999,- CZK
RAPTOR TÓNOVANÝ (BAREVNÝ)

RAPTOR TÓNOVANÝ (BAREVNÝ)

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • široká škála odstínů podle stupnice RAL nebo barvy Vašeho auta
 • vzorkovník RAL najdete níže na stránce
 • balení cca 1,05 l (0,81 l RAPTOR = 0,71 l báze + cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,24 l tužidlo)
 • balení cca 4,2 l (4 x 0,81 l RAPTOR = 4 x 0,71 báze + 4 x cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,96 l tužidlo)
 • Chcete aplikovat barevný RAPTOR na celou karoserii nebo jiné velké plochy a nemáte jistotu, zda vyberete správný odstín?
  Objednejte si VZOREK 10,5 x 14,5 cm.

UPOZORNĚNÍ: Tónované odstíny jsou namíchané na objednávku jako „zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, ... “ proto zboží nelze vrátit ani nepřevzít zásilku. Kvůli urychlení expedice doporoučujeme platbu na e-shopu platební kartou - je to nejrychlejší možnost.

Pokud nechcete, nebo nemůžete použít platbu kartou, budete po objednání zboží vyzváni k zaplacení převodem - zašleme Vám fakturu k zaplacení. Po zaplacení budeme zboží hned expedovat. Plátci DPH neplaťte kartou, zašleme Vám fakturu v částce bez DPH. Děkujeme za pochopení.

skladem
od 1 273,- CZK
Protiskluzová přísada 200g

Protiskluzová přísada 200g

POUŽITÍ: přísada se míchá s nátěrem RAPTOR pro dosažení protiskluzové úpravy povrchu.

skladem
190,- CZK
RAPTOR Profesionální aplikační pistole

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

Nabízí aplikaci profesionálního konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.
(Manometr není součástí balení.)

skladem
2 078,- CZK
RAPTOR Standardní aplikační pistole

RAPTOR Standardní aplikační pistole

Nabízí aplikaci konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.

skladem
532,- CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA