RAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

Úvod RAPTOR 2K BÍLÝ sprejRAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

RAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • dvousložkový - po aktivaci použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování)
Kód: 5010796111441
 
902,- CZK
Do košíku

RAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

Teoretická vydatnost: cca 1,3 m2 - v závislosti od textury


TRVANLIVÝ

 • chrání před mechanickým poškozením, odolný vůči skvrnám
 • chrání proti rzi a korozi

UV ODOLNÝ

 • přináší vysoký stupeň odolnosti

VODĚODOLNÝ

 • poskytuje povrch odolný vodě, vlhkost udržuje na povrchu a snižuje riziko vzniku koroze
 • vodotěsný, flexibilní, pomáhá tlumit zvuk a vibrace

ODOLNOST

 • odolný vůči pohonným hmotám, hydraulickým olejům, zvířecí moči, slané vodě a dalším

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

 • jednoduché použití - stačí NAMÍCHAT - ZAMÍCHAT - NASTŘÍKAT® (viz návod níže)
 • poskytuje výbornou přilnavost na mnoha podkladech
 • nanášením podvozkovou pistolí, válečkem nebo štětcem získáte různé textury
 • není třeba aplikovat vosk, není nutná následná péče

POZOR! po aktivaci je použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování produktu)


 

Aktivace spreje (ukázka na černém spreji)

 

Správná aplikace (ukázka na černém spreji)

 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

,

Nebezpečí


 

Obsahuje nebezpečné látky:

reakční směs: a-hydro-ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen) aα- {3- [3- ( 2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční směs bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu; hexamethylen diisokyanát, oligomery.


Výstražné upozornění:

 

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí. EUH204 -Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:

 

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261 -Zamezte vdechování dýmu, aerosolů, par.P280 -Používejte ochranné brýle, vybavení pro ochranu dýchacích cest, ochranný oděv, ochranné rukavice.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.Související zboží

RAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

RAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

 

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • dvousložkový - po aktivaci použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování)
skladem
902,- CZK
Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ (GRIP#4) 450 ml

Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ (GRIP#4) 450 ml


POUŽITÍ: podklad pod RAPTOR na zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

skladem
396,- CZK
Základ 1K na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

Základ 1K na kovové povrchy (ACID#8) 450 ml

 

POUŽITÍ: antikorozní a přilnavostní podklad pod RAPTOR pro zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: ocel, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná ocel, plně vytvrzená barva, polyesterová vrstva

skladem
387,- CZK
Copyright 2018 - 2023 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA