RAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

Úvod RAPTOR 2K BÍLÝ sprejRAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

RAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • dvousložkový - po aktivaci použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování)
Kód: 5010796111441
 
902,- CZK
Do košíku

RAPTOR 2K BÍLÝ SPREJ

Teoretická vydatnost: cca 1,3 m2 - v závislosti od textury


TRVANLIVÝ

 • chrání před mechanickým poškozením, odolný vůči skvrnám
 • chrání proti rzi a korozi

UV ODOLNÝ

 • přináší vysoký stupeň odolnosti

VODĚODOLNÝ

 • poskytuje povrch odolný vodě, vlhkost udržuje na povrchu a snižuje riziko vzniku koroze
 • vodotěsný, flexibilní, pomáhá tlumit zvuk a vibrace

ODOLNOST

 • odolný vůči pohonným hmotám, hydraulickým olejům, zvířecí moči, slané vodě a dalším

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

 • jednoduché použití - stačí NAMÍCHAT - ZAMÍCHAT - NASTŘÍKAT® (viz návod níže)
 • poskytuje výbornou přilnavost na mnoha podkladech
 • nanášením podvozkovou pistolí, válečkem nebo štětcem získáte různé textury
 • není třeba aplikovat vosk, není nutná následná péče

POZOR! po aktivaci je použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování produktu)


Tužidlo je součástí balení.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Od 24. srpna 2023 se před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžaduje přiměřená odborná příprava.


 

Aktivace spreje (ukázka na černém spreji)

 

Správná aplikace (ukázka na černém spreji)

 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

,

Nebezpečí


 

Obsahuje nebezpečné látky:

reakční směs: a-hydro-ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen) aα- {3- [3- ( 2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční směs bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakátu; hexamethylen diisokyanát, oligomery.


Výstražné upozornění:

 

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí. EUH204 -Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:

 

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261 -Zamezte vdechování dýmu, aerosolů, par.P280 -Používejte ochranné brýle, vybavení pro ochranu dýchacích cest, ochranný oděv, ochranné rukavice.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.Související zboží

RAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

RAPTOR 2K ČERNÝ SPREJ, 400 ml

 

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • dvousložkový - po aktivaci použitelný max do 1 hod. (probíhá vytvrzování)
skladem
902,- CZK
Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml

Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml


POUŽITÍ: podklad pod RAPTOR na zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

skladem
396,- CZK
ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

 

POUŽITÍ: antikorozní a přilnavostní podklad pod RAPTOR pro zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: ocel, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná ocel, plně vytvrzená barva, polyesterová vrstva

skladem
387,- CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA