RAPTOR Antikorozní epoxidový základ ve spreji

Úvod RAPTOR ZÁKLADRAPTOR Antikorozní epoxidový základ ve spreji

RAPTOR Antikorozní epoxidový základ ve spreji

RAPTOR Antikorozní epoxidový základ je 2K vysoce účinný základ ve spreji speciálně navržen pro používání pod RAPTOR ochranný nátěr, který rozšiřuje ochranné a antikorozní vlastnosti RAPTOR-u.

 

Balení: 400 ml 2K sprej

Kód: 5010796111496
 
831,- CZK
Do košíku

RAPTOR Antikorozní epoxidový základ ve spreji

Pokročilá technologie pryskyřice v antikorozním epoxidovém základním nátěru RAPTOR zlepšuje přilnavost na holé kovy a většinu ostatních upravovaných povrchů. Obsahuje směs antikorozních látek, přísady na potlačení koroze a vzniku koroze.

 • vynikající přilnavost na holý kov, galvanizovanou ocel a hliník,
 • zamezuje korozi,
 • jednoduchá aktivace, bez nutnosti odměřování tužidla a čištění pistole,
 • kompatibilní se všemi standardními nátěry na bázi vody a rozpouštědla,
 • přetíratelný už po 30 min.,
 • po aktivaci je doba zpracovatelnosti přibližně 4 dny při 20 °C.

Aktivace

 

RAPTOR základ 2K sprej aktivace

 1. Intenzivně protřepejte plechovku po dobu 2 min. před aplikací.
 2. Vyberte aktivační tlačítko z víka podle instrukcí v příbalovém letáku. Otočte plechovku dnem vzhůru a nasaďte tlačítko na kolík (trn) ve spodní části plechovky.
 3. S uzávěrem stále nasazeném na spreji, položte plechovku na pevný povrch. Dlaní ruky zatlačte tlačítko úplně dolů, aby se aktivátor uvolnil do aerosolu.
 4. Protřepejte plechovku 2 minuty před použitím.

Nastavení trysky

RAPTOR základ 2K sprej nastavení

 

 1. Podle velikosti opravy můžete nastavit vyhovující horizontální nebo vertikální pozici trysky na rozprašování materiálu.
 2. Otočte trysku doprava pro velké opravy a doleva pro menší, přesnější místa.
 3. Velikost rozprašování (postřiku) může být také ovlivněna vzdáleností, ve které uživatel stojí od opravovaného povrchu.

Technický list Technický list RAPTOR Antikorozní epoxidový základ ve spreji

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění,


Nebezpečí


Obsahuje nebezpečné látky:

epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu


Výstražné upozornění:

H222 -Extrémně hořlavý aerosol.H229 -Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.H315 -Dráždí kůži.H317 -Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 -Způsobuje vážné podráždění očí.H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Bezpečnostní upozornění:

P210 -Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211 -Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 -Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 -Používejte ochranné brýle, vybavení pro ochranu dýchacích cest, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 -Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P337+P313 -Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P410+P412 -Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C, 122 °F.

Související zboží

Raptor černý - 4 lahvové balení

RAPTOR ČERNÝ

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace

Balení:

 • 0,95 l (0,71 l RAPTOR + 0,24 l tužidlo) = 1 lahvové balení
 • 3,8 l (4x0,71 l RAPTOR + 0,96 l tužidlo) = 4 lahvové balení
skladem
od 999,- CZK
RAPTOR TÓNOVANÝ (BAREVNÝ)

RAPTOR TÓNOVANÝ (BAREVNÝ)

 

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • široká škála odstínů podle stupnice RAL nebo barvy Vašeho auta
 • vzorkovník RAL najdete níže na stránce
 • balení cca 1,05 l (0,81 l RAPTOR = 0,71 l báze + cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,24 l tužidlo)
 • balení cca 4,2 l (4 x 0,81 l RAPTOR = 4 x 0,71 báze + 4 x cca 0,1 l přidané pigmenty; + 0,96 l tužidlo)
 • Chcete aplikovat barevný RAPTOR na celou karoserii nebo jiné velké plochy a nemáte jistotu, zda vyberete správný odstín?
  Objednejte si VZOREK 10,5 x 14,5 cm.

UPOZORNĚNÍ: Tónované odstíny jsou namíchané na objednávku jako „zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, ... “ proto zboží nelze vrátit ani nepřevzít zásilku. Kvůli urychlení expedice doporoučujeme platbu na e-shopu platební kartou - je to nejrychlejší možnost.

Pokud nechcete, nebo nemůžete použít platbu kartou, budete po objednání zboží vyzváni k zaplacení převodem - zašleme Vám fakturu k zaplacení. Po zaplacení budeme zboží hned expedovat. Plátci DPH neplaťte kartou, zašleme Vám fakturu v částce bez DPH. Děkujeme za pochopení.

skladem
od 1 273,- CZK
Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml

Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml


POUŽITÍ: podklad pod RAPTOR na zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

skladem
396,- CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA