MENZERNA 2400 Medium Cut - Leštíci pasta

Úvod MENZERNAMENZERNA 2400 Medium Cut - Leštíci pasta

MENZERNA 2400 Medium Cut - Leštíci pasta

Jemná brusná tekutá pasta k odstranění středně hlubokých škrábanců.

 

 

Kód: 22923.281.001
 
 
 
268,- CZK
Do košíku

MENZERNA 2400 Medium Cut - Leštíci pasta

MENZERNA 2400 Medium Cut leštící pasta

Vynikající tekutá leštící pasta typu Medium Cut pro opracování starších suchých nátěrových systémů nebo extrémně měkkých nátěrů („lepkavá barva“).Škrábance z autoumývárky, jakož i středně hluboké a jemné škrábance na laku auta jsou rychle odstraněny.


Vlastnosti a výhody:

 • tekuté složení usnadňuje použití na starších suchých nátěrech
 • bez silikonu
 • vhodná pro suché, tvrdé a starší povrchové úpravy (klasická auta)
 • dobře se hodí na „lepkavé barvy“
 • spolehlivé odstranění středně hlubokých škrábanců laku a známek používání


Balení: 250 ml / 1 l

 

VYZKOUŠEJTE si kvalitu MENZERNY a objednejte si VZOREK 20ml.

Postup při leštění:

 1. Povrch důkladně očistěte.
 2. Protřepejte a naneste leštidlo na Medium Cut Leštící pad.
 3. Použijte buď rotační nebo orbitální leštící stroj a použijte metodu křížového nanášení.
 4. Leštidlo lze nanášet i ručně pomocí Aplikátor na ruční leštění.
 5. Při leštění vyvíjejte mírný a rovnoměrný tlak konstantně mírnou rychlostí otáčení.
 6. Zpočátku se leštidlo bude zdát poněkud mléčné a mělo by se zapracovat, dokud nebude viditelný jen mírně průhledný / mastný film.
 7. Po dokončení leštění odstraňte všechny zbytky utěrkou z mikrovlákna Premium.
 8. Škrábance, stopy po broušení a známky používání jsou odstraněny.
 9. Nyní použijte leštidlo Menzerna Finish k odstranění jakýchkoli hologramů.

 

 

 

 

 

 

menzerna logo

 

Německá značka MENZERNA vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní brusné a leštící pasty, leštící emulze a leštidla na auta a lodě již od roku 1888. Vášeň pro dokonalost je součástí každého výrobku Menzerna, což zaručuje maximální kvalitu a ekonomickou efektivnost.

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Nebezpečí!

 

Obsahuje nebezpečné látky: Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne ťažký.

 

Výstražné upozornění:

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. .H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Bezpečnostní upozornění:

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

 

 

Související zboží

MENZERNA Aplikátor pro ruční leštění

MENZERNA Aplikátor pro ruční leštění

Aplikátor pro ruční leštění pomůže snadno ručně nanášet vysoce účinná leštidla Menzerna.

226,50 CZK
MENZERNA Medium Cut - Leštící pěnový pad, 95 mm

MENZERNA Medium Cut - Leštící pěnový pad, 95 mm

Středně tvrdý prémiový leštící pad pro použití se středně abrazivními leštícími pastami. 95 mm

414,- CZK
MENZERNA Medium Cut - Leštící pěnový pad, 150 mm

MENZERNA Medium Cut - Leštící pěnový pad, 150 mm

Středně tvrdý prémiový leštící pad pro použití se středně abrazivními leštícími pastami. 150 mm

366,50 CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA