AKCE - RAPTOR® barevný + stříkací pistole ZDARMA

Úvod Mimořádná AKCEAKCE - RAPTOR® barevný + stříkací pistole ZDARMA

AKCE - RAPTOR® barevný + stříkací pistole ZDARMA

Barevný odstín RAL napište do části „Připojit poznámku“, při vyplňování objednávky v nákupním košíku.


Speciální LIMITOVANÁ AKCE
Kupte si nyní Unikátní RAPTOR® ochranný nátěr barevný a k tomu dostanete RAPTOR standardní stříkací pistoli ZDARMA !!!

 • polyuretánový nátěr
 • vysoká odolnost
 • ochranná bariéra
 • vhodný pro nejtěžší situace
 • široká škála odstínů podle stupnice RAL (kromě perleťových)
 • vzorník RAL naleznete dole na této stránce

V rámci jedné objednávky lze zakoupit jen 1 kus!


 

Balení:

 • RAPTOR® ochranný nátěr barevný 4,2 l (4x0,71 l RAPTOR + 0,95 l tužidlo + 0,4 l barevný pigment) = 4lahvové balení
 • Standardní stříkací pistole pro aplikaci hmoty RAPTOR®

UPOZORNĚNÍ: Tónované odstíny jsou namíchány přímo na objednávku jako „zboží zhotovené dle zvláštních požadavků spotřebitele, …“ proto toto zboží nelze vrátit ani nepřevzít. Z toho důvodu budete po objednání zboží vyzváni k úhradě předem, případně můžete objednávku zrealizovat a zapltit platební kartou na e-shopu distributora.


 
4 706,50 CZK
Do košíku

AKCE - RAPTOR® barevný + stříkací pistole ZDARMA

Kupte si nyní 4fl. balení barevného RAPTOR-u a dostanete k němu
ZDARMA RAPTOR standardní stříkací pistoli.

Platí do vyprodání zásob.

V rámci jedné objednávky lze zakoupit jen 1 kus!

Balení:

 • RAPTOR® ochranný nátěr barevný 4,2 l (4x0,71 l RAPTOR + 0,95 l tužidlo + 0,4 l barevný pigment) = 4lahvové balení
 • Standardní stříkací pistole pro aplikaci hmoty RAPTOR®

RAPTOR® ochranný nátěr barevný

TRVANLIVÝ

 • chrání před mechanickým poškozením, odolný vůči skvrnám
 • chrání proti rzi a korozi

UV ODOLNÝ

 • přináší vysoký stupeň odolnosti

VODĚODOLNÝ

 • poskytuje povrch odolný vodě, vlhkost udržuje na povrchu a snižuje riziko vzniku koroze
 • vodotěsný, flexibilní, pomáhá tlumit zvuk a vibrace

ODOLNOST

 • odolný vůči pohonným hmotám, hydraulickým olejům, zvířecí moči, slané vodě a dalším

JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

 • jednoduché použití - stačí NAMÍCHAT - ZAMÍCHAT - NASTŘÍKAT® (viz návod níže)
 • poskytuje výbornou přilnavost na mnoha podkladech
 • nanášením podvozkovou pistolí, válečkem nebo štětcem získáte různé textury
 • není třeba aplikovat vosk, není nutná následná péče

Technické informace

Doba zpracování po natužení při 20°C: 60 minut
Suchý na dotek při 20°C: 1 hodina (v závislosti na tloušťce filmu)
Lehká zatěž: 2 - 3 dny při 20 °C
Úplná zátěž: 5 - 7 dní při 20 °C

 

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Od 24. srpna 2023 se před průmyslovým nebo profesionálním použitím vyžaduje přiměřená odborná příprava.


TECHNICKÝ LIST 


Standardní stříkací pistole pro aplikaci hmoty RAPTOR®

Pistole pro aplikaci hmoty RAPTOR®.

Vlastnosti a výhody:

 • snadné použití
 • stačí nasadit na láhev s natouženým RAPTOREM a aplikovat
 • jedna struktura, možnost zjemnit strukturu tlakem

RAL Vzorník:

Při výběru tónovaného nátěru RAPTOR počítejte s cca 10 - 20% barevnou odchýlkou od stupnice RAL nebo barvy Vašeho auta.

 

 

 Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění


Složka A


,


Nebezpečí


Obsahuje nebezpečné látky:

aceton; n-butyl-acetát ; vhodná směs : a-hydro-co- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxy-fenyl] propanoyloxy} poly (oxyetylen) a- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxy-fenyl] propanoyl} -ω- {3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl] propanoyloxy} poly (oxyethylen); reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentametyl -4-piperidyl) sebakátu a metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakátu; těžký benzin (ropný), lehce aromatický


Výstražné upozornění:

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Bezpečnostní upozornění:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261 - Zamezte vdechování aerosoly, páry, dýmu.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.


Složka B - Tužidlo


, ,


Varování


Obsahuje nebezpečné látky:

et ylbenzen; hexametylen diisokyanat, oligomery


Výstražné upozornění:

H226 - Hořlavá kapalina a páry.H315 - Dráždí kůži.H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.H373 - Může způsobit poškození orgánů (sluchový orgán) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování). EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.


Bezpečnostní upozornění:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260 - Nevdechujte aerosoly, páry.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice.P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Související zboží

RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

RAPTOR antikorozní epoxidový základ 1l

2K vysoce kvalitní základ, speciálně navržený pro použití pod ochranný nátěr RAPTOR.
Obsahuje směs antikorozních přísad, které pomáhají zabraňovat rezavění a korozi s vynikající odolností vůči soli.


skladem
1 080,- CZK
RAPTOR Profesionální aplikační pistole

RAPTOR Profesionální aplikační pistole

Nabízí aplikaci profesionálního konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.
(Manometr není součástí balení.)

skladem
2 078,- CZK
Protiskluzová přísada 200g

Protiskluzová přísada 200g

POUŽITÍ: přísada se míchá s nátěrem RAPTOR pro dosažení protiskluzové úpravy povrchu.

skladem
190,- CZK
Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml

Univerzální aktivátor Adhesion Promoter, základ 450 ml


POUŽITÍ: podklad pod RAPTOR na zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: plast, hliník, lakovaný povrch, pozinkovaný plech, sklolaminát, plnič

skladem
396,- CZK
ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

ACID Etch Primer - Základ 1K na kovové povrchy 450 ml

 

POUŽITÍ: antikorozní a přilnavostní podklad pod RAPTOR pro zvýšení přilnavosti k materiálu

PODKLAD: ocel, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná ocel, plně vytvrzená barva, polyesterová vrstva

skladem
387,- CZK
RAPTOR Standardní aplikační pistole

RAPTOR Standardní aplikační pistole

Nabízí aplikaci konzistentního povrchu s možností přizpůsobení textury.

skladem
532,- CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA