MENZERNA 300 Super Heavy Cut - Brusná pasta

Úvod MENZERNAMENZERNA 300 Super Heavy Cut - Brusná pasta

MENZERNA 300 Super Heavy Cut - Brusná pasta

Extrémně účinná brusná pasta, která odstraní i hlubší poškození laku.

Kód: 10972
 
 
 
402,- CZK
Do košíku

MENZERNA 300 Super Heavy Cut - Brusná pasta

Extrémně účinná brusná pasta, která odstraní i hlubší poškození laku bez jakéhokoli problému. Pasta je vhodná také pro odstraňování vážných poškození laku a také pro práci s tvrdými keramickými laky. Díky velmi rychlému záběru a velmi účinnému broušení je vhodná hlavně na tvrdé laky používané v prvovýrobě u značek jako VW, BMW, Daimler - Benz.

Vlastnosti:

 • první dva kroky broušení - hrubé a střední
 • rychlé broušení bez poškození laku
 • extrémně abrazivní
 • extrémně rychlá korekce chyb laku
 • velká vydatnost a životnost
 • prémiová kvalita brusných částic
 • minimální prašnost
 • snadno se používá
 • bez obsahu silikonů
 • bezpečná pro lakovny a následnou aplikaci keramických povlaků
 • vysoce účinná na všech typech laků, včetně tvrdých čirých laků


Balení: 0,25 l / 1 kg

 

Postup při leštění

Postup pri leštení

 

 

 

menzerna logo

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Pozor

 

Obsahuje nebezpečné látky: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, aromáty (2-25%)

 

Výstražné upozornění:

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. .H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečnostní upozornění:

P273 -Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

 

 

Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA