MENZERNA Cut Force Pro - Leštíci pasta

Úvod MENZERNAMENZERNA Cut Force Pro - Leštíci pasta

MENZERNA Cut Force Pro - Leštíci pasta

Zlatý standard v opravách laku!

 

 

 
1 450,- CZK1 232,- CZK
Do košíku

MENZERNA Cut Force Pro - Leštíci pasta

MENZERNA Cut Force Pro - Leštící pasta

Vysoce výkonná leštící pasta, jedinečná ve své třídě. Vynikajícím způsobem odstraňuje škrábance, broušení a stopy opotřebení při nejvyšší rychlosti. Inovativní technologie leštění z laboratoře Menzerna zajišťuje maximální úběr při zachování vynikajícího lesku. Leštidlo posouvá opravu laku na novou úroveň, navrací lesk silně používaným čirým lakům a vytváří ušlechtilý hluboký lesk.

Vlastnosti a výhody:

 • Zlatý standard v opravách laku!
 • rychlá obnova brilantního lesku
 • účinně odstraňuje škrábance
 • navrací lesk i silně namáhaným čirým lakem

Balení: 1 l


Postup při leštění:

 1. Důkladně očistěte povrch.
 2. Protřepejte láhev (promačkejte sáček mezi prsty) a naneste 3 (na pad ø95 mm) - 7 (na pad ø180 mm) kapek leštidla velikosti hrášku na leštící pad z pěny nebo jehněčího rouna.
 3. Použijte rotační nebo excentrický leštící stroj (křížová metoda).
  Rotační:
  Začátek: 800 -1500 ot./min -> Konec: 1800 - 2000 ot./min.
  Excentrický:
  Začátek: nižší rozsah otáček -> Konec: vyšší rozsah otáček
 4. Během leštění udržujte silný, rovnoměrný tlak.
 5. Zpočátku se leštidlo bude zdát trochu mléčné, ale po zapracování bude patrný jen mírně průhledný / mastný film.
 6. Po vyleštění odstraňte zbytky leštidla prémiovou utěrkou z mikrovlákna.

     V závislosti na požadavcích na povrch může být provedena druhá fáze pro dosažení vysoce lesklého povrchu. Zde máte možnost znovu použít Menzerna Cut Force Pro nebo Menzerna Finish. V obou případech v kombinaci s pěnovou podložkou Menzerna Soft Cut.

 

VYZKOUŠEJTE si kvalitu MENZERNY a objednejte si VZOREK 20ml. 

 

 

 

 

menzerna logo

 

Německá značka MENZERNA vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní brusné a leštící pasty, leštící emulze a leštidla na auta a lodě již od roku 1888. Vášeň pro dokonalost je součástí každého výrobku Menzerna, což zaručuje maximální kvalitu a ekonomickou efektivnost.

 


 

Výstražné upozornění a bezpečnostní upozornění

 

 

 

Nebezpečí!

 

Obsahuje nebezpečné látky: Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne ťažký.

 

Výstražné upozornění:

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. .H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Bezpečnostní upozornění:

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 -Odstraňte obsah a obal/kontejner ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady vsouladu smístními, národními nebo mezinárodními předpisy.

 

 

Související zboží

MENZERNA 3000 Final Finish - Leštící pasta

MENZERNA 3000 Final Finish - Leštící pasta

Dokončovací, finální leštící pasta.

od 216,- CZK
MENZERNA 3800 Super Finish Plus - Finální leštící pasta

MENZERNA 3800 Super Finish Plus - Finální leštící pasta

Dokončovací, finální leštící pasta odstraňující škrábance zrnitosti 2500 až 3000.

od 279,- CZK
MENZERNA Utěrka z mikrovlákna Premium

MENZERNA Utěrka z mikrovlákna Premium

Prémiová ultra jemná utěrka z mikrovlákna určená pro péči o auto. 40 x 40 cm

147,- CZK
MENZERNA Soft Cut - Jemný leštící pad, 150 mm

MENZERNA Soft Cut - Jemný leštící pad, 150 mm

Prémiový leštící pad pro použití s finálními leštidly. 150 mm

366,50 CZK
Copyright 2018 - 2024 © RAPTOR ČESKÁ REPUBLIKA